ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда Удостоверение КАБ

ССК "Черно Море" Дворец на културата и спортаЛетен Театър

Автосервиз "БОШ" "Поларис Продуктс" ООД"Шон и Жо" ООД

Автосервиз "БОШ" "Поларис Продуктс" ООД"Шон и Жо" ООД

Автосервиз "БОШ" "Поларис Продуктс" ООД