• Доставка и монтаж на метална конструкция за покривите на тела 3 и 4 на хотел „ФОРЕСТ БИЙЧ“ , „Приморско Клуб“ ЕАД, гр. Приморско.
  • "Сграда за селскостопански инвентар и съхранение на земеделска продукция с административно - битова част", с. Васково