Благодарение на подготвените си кадри с най-различни специализации, ние не се свеним да приемаме предизвикателствата на различни, необичайни за строителната дейност проекти: