инвеститор: "КонструМат" ООД

предназначение: склад

местонахождение: г. Варна, ЗПЗ

рзп: 1800м2

срок на изпълнение: 2 мес.

конструкция: смесена, стоманобетонова и стоманена