инвеститор: "Птицеком" ООД

предназначение: зърно-преработвателен цех

местонахождение: гр. Девня  

рзп: 1000м2

срок на изпълнение: 12 мес.

конструкция: смесена, стоманобетонова и стоманена