инвеститор: "Палтрейд" ООД

предназначение: складови и търговски площи

местонахождение: г. Варна, ЗПЗ

рзп: 1500м2

срок на изпълнение: 6 мес.

конструкция: сглобяема, стоманобетонна