инвеститор: "Д" Д

предназначение: е пди за аени ани

местонахождение: гр. Варна, етен театр

рзп: 

срок на изпълнение: 2 месеца

конструкция: сглобяема, рена