инвеститор: "отос 2007" Д

предназначение: сад срада

местонахождение: гр. Варна, "еина"

рзп: 242 м2

срок на изпълнение: 3 семица

конструкция: сглобяема, стоманена