инвеститор: "Електротерм" АД

предназначение: търговска дейност

местонахождение: г. Варна, ЗПЗ  

рзп:1800м2

срок на изпълнение: 6 мес.

конструкция: монолитна, стоманенобетонова