инвеститор: "вроин" ООД

предназначение: теничеса аза

местонахождение: гр. Варна

рзп: 4000м2

срок на изпълнение: 8 месеца

конструкция: сглобяема, стоманена