инвеститор: ииеси и

предназначение: атосериз с четири ети

местонахождение: гр. Варна

рзп: 1152

срок на изпълнение: 1 месец

конструкция: сглобяема, стоманена