инвеститор: "Поларис продуктс" ООД

предназначение: складова база, втора и трета фаза

местонахождение: ЗПЗ, г. Варна

рзп: 2x720кв. м.

срок на изпълнение: 6 месеца

конструкция: сглобяема, стоманена