инвеститор: "Агроком - 2000" АД

предназначение: сушилни за тютюн

местонахождение:  с. Нова Черна

рзп: 7 x 1000 кв.м.

срок на изпълнение: 6 мес.

конструкция: сглобяема, стоманобетонова