През 2002 година стартирхме нова политика и стремеж към по-тясна специализация в областта на промишлените и селско-стопански сгради и съоръжения. В резултат на това подготвихме голяма част от човешките ресурси на фирмата в областта на промишленото строителство. Целта ни е да станем едно от водещите предприятия в тази област.
Фирма "ТП 2008" ООД притежава сертификат от ISOPOLI - Турция за монтаж на полиуретанови панели.