възложител: Николай Стоянов Кюркчиев

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Кр. Петров,

арх. Мартин Тенев

местоположение: гр. Варна, ул. "Петър Берон"1