възложител: Николай Димитров, Десислав Димитров

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Кр. Петров, к.арх. М. Тенев

местоположение:м-ст "Св. Никола", гр. Варна