възложител: Галя Михалева Петкова и Васко Иванов Петков

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Кр. Петров, к.арх. М. Тенев

местоположение:м-ст "Манастирски рид", гр. Варна