възложител: "Гранит 91" ООД

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Кр. Петров, к.арх. М. Тенев

местоположение: кв. 50, 21 м.р. на гр. Варна