възложител: Вида строй ООД

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Кр. Петров, к.арх. М. Тенев

местоположение: гр. Варна, ул. "Ивайло" 79