възложител: 37 "лаъче"

предназначение: деси и спрна плщади

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение: р. арна