възложител: 28 "олет"

предназначение: деси и спрна плщади

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение: р. арна