възложител: 20 "из"

предназначение: деси и спрна плщади п

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение: р. арна