възложител: частни лица

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение: р. ои