възложител: "нжстоинженеин"

предназначение: деси плщади

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение: р. арна, р-н "лаисла арненик"