възложител: "анато 2012"

предназначение: деси плщади

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение: р. арна, р-н "лаост"