възложител: втоесес

предназначение: сни спири

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение:тоара - арна