възложител: Стойчо Стойчев, Ренета Стойчева, Кръстинка Стойчева

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Е. Филева, к.арх. М. Тенев

местоположение: гр. Варна, ул. "Батова" 3