възложител: частно лице

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение: р. арна