възложител: частно лице

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение:с. аина