възложител: частно лице

предназначение: сериз

проектанти: арх. Мартин Тенев

местоположение:п.. етро