възложител: частни лица

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. . елков, арх. Мартин Тенев

местоположение: .. "ака"