възложител: частно лице

предназначение: жилищна сграда

проектанти: арх. Е. Филева, к.арх. Мартин Тенев

местоположение:с. Орешак