възложител:ЕТ "Койчо Василев"

предназначение: склад за строителни материали

проектанти: арх. В. Чапкънова, к.арх. Мартин Тенев

местоположение: ЗПЗ, гр. Варна