възложител: Диди турс ЕООД

предназначение: комплекс за селски туризъм

проектанти: арх. Кр. Петров,

арх. Мартин Тенев

местоположение: с. Стрелково, общ. Кайнарджа, обл. Силистра