възложител: "Юнион Билдинг 2000" ЕООД

предназначение: вилно селище

проектанти: арх. Пл. Аврониев,

арх. Мартин Тенев

местоположение: М-ст "Узумбурум", с. Здравец