възложител: Вида строй ООД

предназначение: офис сграда

проектанти: арх. Кр. Петров, к.арх. М. Тенев

местоположение: гр. Варна, ул. "Княз Ал. Батемберг" 12