инвеститор: Частни лица

предназначение: де еднаилни жилищни сгради

местонахождение: г. Варна, . гре

рзп: 1502 1302

срок на изпълнение:2 мес.

конструкция: монолитна, стоманенобетонова