инвеститор: собствени средства

предназначение: жилищна сграда

местонахождение: г. Варна, ул. "Юрий Венелин" 9

рзп:

срок на изпълнение: 3 години

конструкция: монолитна, стоманенобетонова