инвеститор: Частни лица

предназначение: преесае е

местонахождение: гр. саоо

рзп: 242

срок на изпълнение:1 семиа

конструкция: метална, слобяема