инвеститор: Частни лица

предназначение: жилищна сграда

местонахождение: г. Варна, ул. "Ю. Венелин" 10

рзп:

срок на изпълнение:18мес.

конструкция: монолитна, стоманенобетонова