инвеститор: "АБ Инвест" ООД

предназначение: жилищна сграда

местонахождение: г. Варна, местност. "Ален Мак"

рзп: 1300 м2

срок на изпълнение: 12 мес.

конструкция: монолитна, стоманенобетонова