инвеститор: частни лица

предназначение: жилищна сграда

местонахождение: г. Варна, ул. "Юрий Венелин" 12  

рзп:

срок на изпълнение: 18 мес.

конструкция: монолитна, стоманенобетонова